Balgüç Vakfı 6.Olağan Genel Kurulu

Kısa Adı BALGÜÇ olan, vakfımızın 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 15.00’ de aşağıdaki gündeme göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra 23 Şubat 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Mütevelli Heyet Üyelerine duyurulur.

Balgüç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Ziyaettin TAN

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Başkanlık Divanının oluşturulması
 3. Faaliyet raporunun okunması
 4. Mali raporun okunması
 5. Denetim raporunun okunması
 6. Yönetim Kurulunun İbrası, Denetim Kurulunun ibrası
 7. Yönetim Kurulunun seçilmesi
 8. Denetim Kurulunun seçilmesi
 9. 2018 yılı için tahmini bütçenin görüşülmesi
 10. Gayrimenkul alınabilmesi için Balgüç Vakfı Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 11. Dilek ve temenniler